/themes/plugins/fancybox/css/fancybox.css
主菜单
我的专区
主菜单
实用信息
购买
销售
有用的链接
À propos de Via Mobilis
您好,请确认您的身份
  发布免费广告
我的专区

经销商、分销商、批发商和零售商 Genie

 • redPin
  PFEIFER HEAVY MACHINERY BV
  69 条信息
 • redPin
  VDS MACHINERY
  40 条信息
 • redPin
  COLLE
  37 条信息
 • redPin
  Mateco GmbH
  26 条信息
 • redPin
  VINK MACHINERY
  21 条信息
 • redPin
  Basan GmbH
  18 条信息
 • redPin
  SAS MERCIER AUTOMOBILES
  6 条信息
 • redPin
  LEEIJEN TRADING B.V.
  5 条信息
 • redPin
  CMGC SPRL
  5 条信息
 • redPin
  GRUPPO CS NOLEGGI
  5 条信息
 • redPin
  BAS WORLD
  3 条信息
 • redPin
  TECNOGRU
  2 条信息
 • redPin
  ALQUIVEN MAQUINARIA 2000, S.L
  2 条信息
 • redPin
  AuctionPort
  2 条信息
 • redPin
  Bucher GmbH
  1 车辆信息
 • redPin
  Bosch Baumaschinen GmbH
  1 车辆信息
 • redPin
  Omeco Spa
  1 车辆信息
 • redPin
  GEOMAT
  1 车辆信息
 • redPin
  JUR SOETENDAAL
  1 车辆信息
 • redPin
  BS FORKLIFTS
  1 车辆信息
 • redPin
  MTC FORKLIFTS B.V.
  1 车辆信息
 • redPin
  ATOUTLOC
  1 车辆信息
 • redPin
  AB MANUTENTION
  1 车辆信息
 • redPin
  TOLHOEK MACHINERY
  1 车辆信息

Genie品牌归Terex Corporation所有,该公司于2002年收购了该品牌。

它最初是来自Bud Bushell于1966年创立的Genie Industries公司,专门从事起重设备的生产(吊舱叉车)。

特雷克斯(Terex)收购该公司后,它成为“特雷克斯高空作业平台”商业部门,并继续销售该品牌的产品。
您可以在360chache.com上查询Genie高空作业平台伸缩臂叉车广告。

 

最近发布的车辆信息